Bibliotheek Baarlo verhuist naar Engelbewaarder

Begin 2015 verhuist de Bibliotheek Baarlo naar De Engelbewaarder. Het zal alweer het derde bibliotheekgebouw  worden voor de jubilerende bibliotheek. In 2014 is het vijftig jaar geleden dat de Openbare Bibliotheek Baarlo/Maasbree het werk overnam van de parochiebibliotheek. Dertig jaar geleden verhuisde de bibliotheek naar het huidige bibliotheekgebouw aan de Markt, de plek waar ooit het Gemeentehuis heeft gestaan. En nu verhuist de bibliotheek naar een multifunctionele accommodatie waardoor het bibliotheekwerk verder kan worden verbeterd. In elk geval zal de bibliotheek meer open zijn dan nu het geval is omdat de bibliotheek altijd open zal zijn op momenten dat het gebouw door wie dan ook in gebruik is.

Ook is de bibliotheek voornemens cursussen te gaan geven, bijvoorbeeld cursussen Nederlands aan Poolse arbeidsmigranten, zoals dat nu al in Maasbree gebeurd. Ook wordt er gekeken of het mogelijk huiswerkbegeleiding te gaan verzorgen.

De bibliotheek wordt uiteraard voorzien van wifi en er zullen goede internetfaciliteiten worden aangeboden. De bibliotheekmaterialen zullen op een eigentijdse wijze worden gepresenteerd. De verwachting is dat de collectie van de bibliotheek uit 12.000 banden zal bestaan. Daarnaast is er een groot aantal tijdschriften aanwezig zodat het bezit altijd actueel is en er telkens nieuwe dingen te zien zijn.

De Bibliotheek Baarlo leent op jaarbasis zo’n 60.000 materialen uit. De verwachting is dat dit zich zal stabiliseren.

sponsoren