Dorpsinformatiepunt

 


Het Dorpsinformatiepunt stopt miv 20-10-2020 met het wekelijks inloopspreekuur in de Engelbewaarder.
Dit in verband met de aangepaste Corona preventie maatregelingen van de overheid. 
We blijven uiteraard wel via de E mail bereikbaar
: dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl

Dorpsinformatiepunt.   
Sinds 2015 is er in Baarlo een Dorpsinformatiepunt.
Wat doet het Dorpsinformatiepunt. 
Het Dorpsinformatiepunt is er voor alle bewoners van Baarlo, jong en oud.
Zij ondersteunt en adviseert bij vragen op het gebied van jeugd, wonen, welzijn en zorg.
De informatiepuntmedewerkers zijn vrijwilligers.
Zij lezen uw vraag en proberen u zo goed mogelijk te helpen. Indien nodig of wenselijk zullen zij met u een afspraak maken
Er zijn vele instellingen, organisaties, verenigingen en particulieren waar u terecht kunt.
We werken samen met de overige gebruikers van het MFC de Engelbewaarder, met medewerkers van de gemeente Peel en Maas en met de diverse formele en informele zorgverleners in Baarlo.
Kortom samen werken we  aan verbinden in de gemeenschap Baarlo.
Ook kan het zijn dat u af en toe wat tijd over hebt en graag wat voor een ander wil  betekenen.
Wij kijken samen met u welke mogelijkheden er zijn en wat bij u past.
Bereikbaarheid Dorpsinformatiepunt:
Via  de e-mail: dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl.
Vrijwilligers van het Dorpsinformatiepunt:
Rob Brader, Ton Cootjans, Wim van den Goor, Elly Kusters, José Wijnhoven

 

 

 


 

 

 

 

 

sponsoren