Dorpsinformatiepunt

2015: april: het dorpsinformatiepunt is van start gegaan! Iedere inwoner van Baarlo kan hier iedere dinsdagmorgen terecht van 10.30 - 11.30 uur voor informatie en advies inzake jeugd, wonen, welzijn en zorg. U kunt ook via e-mail uw vraag stellen: dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl

Zie ook de flyer.

Wat doet het dorpsinformatiepunt: De mensen in het dorp Baarlo ondersteunen en adviseren bij vragen, waar men zelf nog geen oplossing voor heeft of kan vinden. Dit soort hulp- en informatievragen zal de komende jaren toenemen omdat de overheid er van uit gaat dat steeds meer mensen voor zichzelf, maar ook voor elkaar dienen te zorgen. Een van de uitgangspunten hierbij is dat mensen zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit wordt o.a. gerealiseerd door de veranderende wetgeving (zoals wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) verdere decentralisaties van taken van het rijk naar provincies en gemeenten)
De Engelbewaarder is de eerste openbare multifunctionele, kleinschalige non-profit accommodatie in Baarlo. Het is een plek voor de hele Baarlose bevolking  om elkaar te ontmoeten, verbinden en informeren. In de Engelbewaarder zijn op dit moment gehuisvest: De Bibliotheek, het Historisch informatiepunt, de Dorpsdagvoorziening en het Dorpsinformatiepunt.
2013 en 2014 waren de jaren van voorbereiding voor het dorpinformatiepunt. Enkele vrijwilligers volgden een cursus die verzorgd werd door de KBO.
Vrijwilligers van het Dorpsinformatiepunt: Rob Brader, Ton Cootjans, Wim van den Goor, Elly Kusters, José Wijnhoven en Ria Weijmans.

Jaarverslag Dorpsinformatiepunt Baarlo 2017.
Totaal overzicht vragen van bezoekers

 

 

man

vrouw

0-20 jaar

20-50

50-75

> 75

Gezondheid

1

1

0

0

0

1

0

Schulden

0

0

0

0

0

0

0

Maatschappelijke organisaties

6

2

4

0

3

2

1

vrijwilligerszorg

6

5

1

3

0

0

3

Psych soc

1

0

1

0

0

1

0

Financieel

0

0

0

0

0

0

0

Huisvesting

1

0

1

0

0

0

1

Inkomen

0

0

0

0

0

0

0

Anders

19

3

16

0

1

1

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal generaal

34

11

23

3

4

5

22

Inzet.  Wekelijks  op dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur is steeds 1 persoon aanwezig geweest. Er is een bezettingsschema gemaakt opdat iedereen weet wanneer zijn of haar aanwezigheid verwacht wordt.
Werkwijze.  We proberen de bezoeker op weg te helpen met het zoeken van een oplossing voor zijn of haar vraag.
Samenwerking.  We werken in deze samen met de overige gebruikers van het MFC de Engelbewaarder, medewerkers van de gemeente Peel en Maas en de diverse formele en informele zorgverleners in Baarlo.
2018    Doorgaan op de ingeslagen weg en verder werken aan verbinden in de gemeenschap Baarlo. Mogelijkheden onderzoeken om thema bijeenkomsten te organiseren.
Medewerkers Dorpsinformatiepunt Baarlo; 31-12-2017
Rob Brader, Ton Cootjans, Wim van den Goor
Ria Weijmans, Jose Wijnhoven, Elly Kusters

 

sponsoren