Dorpsinformatiepunt

2015: april: het dorpsinformatiepunt is van start gegaan! Iedere inwoner van Baarlo kan hier iedere dinsdagmorgen terecht van 10.30 - 11.30 uur voor informatie en advies inzake jeugd, wonen, welzijn en zorg. U kunt ook via e-mail uw vraag stellen: dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl

Zie ook de flyer.

Wat doet het dorpsinformatiepunt: De mensen in het dorp Baarlo ondersteunen en adviseren bij vragen, waar men zelf nog geen oplossing voor heeft of kan vinden. Dit soort hulp- en informatievragen zal de komende jaren toenemen omdat de overheid er van uit gaat dat steeds meer mensen voor zichzelf, maar ook voor elkaar dienen te zorgen. Een van de uitgangspunten hierbij is dat mensen zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dit wordt o.a. gerealiseerd door de veranderende wetgeving (zoals wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) verdere decentralisaties van taken van het rijk naar provincies en gemeenten)

De Engelbewaarder is de eerste openbare multifunctionele, kleinschalige non-profit accommodatie in Baarlo. Het is een plek voor de hele Baarlose bevolking  om elkaar te ontmoeten, verbinden en informeren. In de Engelbewaarder zijn op dit moment gehuisvest: De Bibliotheek, het Historisch informatiepunt, de Dorpsdagvoorziening en het Dorpsinformatiepunt.

2013 en 2014 waren de jaren van voorbereiding voor het dorpinformatiepunt. Enkele vrijwilligers volgden een cursus die verzorgd werd door de KBO.

Vrijwilligers van het Dorpsinformatiepunt: Rob Brader, Ton Cootjans, Wim van den Goor, Elly Kusters, José Wijnhoven en Ria Weijmans.

sponsoren