Dorpsinformatiepunt

 

Het Dorpsinformatiepunt herstart haar spreekuur in de Engelbewaarder op dinsdag 2 juni 2020.
Zij zijn weer elke dinsdagmorgen aanwezig van 10.30 – 11.30 uur.

Voor verdere info:
dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl


Dorpsinformatiepunt.   
Sinds 2015 is er in Baarlo een Dorpsinformatiepunt.

Wat doet het Dorpsinformatiepunt. 
Het Dorpsinformatiepunt is er voor alle bewoners van Baarlo, jong en oud.
Zij ondersteunt en adviseert bij vragen op het gebied van jeugd, wonen, welzijn en zorg.
De informatiepuntmedewerkers zijn vrijwilligers.
Zij  luisteren naar uw vraag en proberen u zo goed mogelijk te helpen.
Er zijn vele instellingen, organisaties, verenigingen en particulieren waar u terecht kunt.
We werken samen met de overige gebruikers van het MFC de Engelbewaarder, met medewerkers van de gemeente Peel en Maas en met de diverse formele en informele zorgverleners in Baarlo.
Kortom samen werken we  aan verbinden in de gemeenschap Baarlo.

Ook kan het zijn dat u af en toe wat tijd over hebt en graag wat voor een ander wil  betekenen.
Wij kijken samen met u welke mogelijkheden er zijn en wat bij u past.

Bereikbaarheid Dorpsinformatiepunt:
Persoonlijk contact: iedere dinsdag van 10.30-11.30 uur.
Via  de e-mail: dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl.
Vrijwilligers van het Dorpsinformatiepunt:
Rob Brader, Ton Cootjans, Wim van den Goor, Elly Kusters, José Wijnhoven

 

sponsoren