Dorpsinformatiepunt

Dorpsinformatiepunt.   Zie ook de flyer.

Sinds 2015 is er in Baarlo een Dorpsinformatiepunt.

Wat doet het Dorpsinformatiepunt. 
Het Dorpsinformatiepunt is er voor alle bewoners van Baarlo, jong en oud.
Zij ondersteunt en adviseert bij vragen op het gebied van jeugd, wonen, welzijn en zorg.
De informatiepuntmedewerkers zijn vrijwilligers.
Zij  luisteren naar uw vraag en proberen u zo goed mogelijk te helpen.
Er zijn vele instellingen, organisaties, verenigingen en particulieren waar u terecht kunt.
We werken samen met de overige gebruikers van het MFC de Engelbewaarder, met medewerkers van de gemeente Peel en Maas en met de diverse formele en informele zorgverleners in Baarlo.
Kortom samen werken we  aan verbinden in de gemeenschap Baarlo.

Ook kan het zijn dat u af en toe wat tijd over hebt en graag wat voor een ander wil  betekenen.
Wij kijken samen met u welke mogelijkheden er zijn en wat bij u past.

Bereikbaarheid Dorpsinformatiepunt:
Persoonlijk contact: iedere dinsdag van 10.30-11.30 uur.
Via  de e-mail: dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl.
Vrijwilligers van het Dorpsinformatiepunt:
Rob Brader, Ton Cootjans, Wim van den Goor, Elly Kusters, José Wijnhoven

 

Jaarverslag Dorpsinformatiepunt Baarlo 2017.
Totaal overzicht vragen van bezoekers

 

 

man

vrouw

0-20 jaar

20-50

50-75

> 75

Gezondheid

1

1

0

0

0

1

0

Schulden

0

0

0

0

0

0

0

Maatschappelijke organisaties

6

2

4

0

3

2

1

vrijwilligerszorg

6

5

1

3

0

0

3

Psych soc

1

0

1

0

0

1

0

Financieel

0

0

0

0

0

0

0

Huisvesting

1

0

1

0

0

0

1

Inkomen

0

0

0

0

0

0

0

Anders

19

3

16

0

1

1

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal generaal

34

11

23

3

4

5

22

Inzet.  Wekelijks  op dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur is steeds 1 persoon aanwezig geweest. Er is een bezettingsschema gemaakt opdat iedereen weet wanneer zijn of haar aanwezigheid verwacht wordt.
Werkwijze.  We proberen de bezoeker op weg te helpen met het zoeken van een oplossing voor zijn of haar vraag.
Samenwerking.  We werken in deze samen met de overige gebruikers van het MFC de Engelbewaarder, medewerkers van de gemeente Peel en Maas en de diverse formele en informele zorgverleners in Baarlo.
2018    Doorgaan op de ingeslagen weg en verder werken aan verbinden in de gemeenschap Baarlo. Mogelijkheden onderzoeken om thema bijeenkomsten te organiseren.
Medewerkers Dorpsinformatiepunt Baarlo; 31-12-2017
Rob Brader, Ton Cootjans, Wim van den Goor
Ria Weijmans, Jose Wijnhoven, Elly Kusters

 

sponsoren