Wensbus Baarlo Maasbree zoekt vrijwilligerschauffeurs

De werkgroep Vrijwillig Dorpsvervoer Baarlo Maasbree, ingesteld door de beide kernteams Wonen Welzijn en Zorg van Baarlo en Maasbree, heeft  met succes een aanvraag bij de provincie Limburg ingediend, om mee te mogen doen in het proefproject de Wensbus. De aanvraag werd ook ondersteund door de Dorpsraden uit deze beide dorpen. De werkgroep werd al een aantal maanden geleden gevormd en kreeg de opdracht de mogelijkheden voor vrijwillig Dorpsvervoer in deze twee kernen te onderzoeken en evt. te realiseren. Baarlo en Maasbree zijn nl. de enige twee kernen in Peel en Maas, die nog niet over een dergelijke vorm van vrijwillig dorpsvervoer beschikken.                                                

Omdat in 2014 al provinciaal 6 andere pilotprojecten in het kader van het Wensbusproject succesvol zijn gestart, besloot de provincie nog 4 extra projecten te starten. De werkgroep heeft deze extra kans met beide handen aangegrepen en met succes een aanvraag ingediend voor een gezamenlijke Wensbus voor de kernen Baarlo en Maasbree.  Kernen waar geen of weinig openbaar vervoer is, kwamen hiervoor in aanmerking. In de aanvraag is meteen al aangegeven dat de werkgroep een aantal mogelijkheden zag,  waarin vervoersbehoeften in Baarlo en Maasbree met elkaar gecombineerd konden worden. Slimme combinaties en samenwerken maakt een efficiënter gebruik van deze gezamenlijke Wensbus mogelijk.  Voor inwoners in de beide kernen is het soms moeilijk, om van het bestaande openbaar vervoer gebruik te maken, omdat de afstand naar een bushalte te groot is. Hierin kan de Wensbus ook gaan voorzien, waarna mensen verder zelf door kunnen reizen. Zo denkt de werkgroep ook, dat het mogelijk moet zijn met de Wensbus de deelnemers naar de binnenkort te openen Dorpsdagvoorziening in de Engelbewaarder te Baarlo  en in een later stadium naar een dergelijke voorziening in het MFA in Maasbree te vervoeren. Ook vervoer naar de Huiskamerprojecten in de beide kernen behoort tot de mogelijkheden. Verder wordt gedacht aan vervoer naar de huisarts, fysiotherapeut, maar ook de winkels  in beide kernen of Panningen. Verder b.v. bezoek aan familieleden, vrienden in de verpleeghuizen Baarlo, Maasbree en Panningen                                                                        

Omdat de Wensbus een pilotproject van de provincie is,  is er nog veel ruimte om te experimenteren, om samen te ontdekken hoe je een dergelijk busje met vrijwilligers zo optimaal mogelijk in kunt zetten binnen deze beide dorpen.  Als het aan de provincie ligt kan de Wensbus, vermoedelijk een VW Transporter, al op korte termijn in Baarlo en Maasbree gaan rijden.

Vrijwilligers/chauffeurs gezocht

Om dat mogelijk te maken is de werkgroep op korte termijn op zoek naar vrijwilligers/chauffeurs, die het leuk vinden om aan dit project mee te doen. In overleg en op basis van de eigen mogelijkheden zal met de vrijwilligers een rooster worden opgesteld.  Hierbij gaat de werkgroep uit van een tijdsinvestering per vrijwilliger van b.v. een halve dag per twee weken.  De vrijwilligers, die chauffeur willen worden op de Wensbus,  zullen in het bezit moeten zijn van een rijbewijs en krijgen een instructie/opleiding en medische keuring  via Veolia.  Kortom bent u nog beschikbaar , in het bezit van een geldig rijbewijs en vindt u het leuk om dorpsgenoten, die niet of moeilijk (tijdelijk) over eigen vervoer kunnen beschikken te vervoeren, meldt u dan aan als chauffeur.

Informatie en aanmelding als vrijwilliger/chauffeur

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de werkgroep:
Contactpersoon voor de Wensbus in Baarlo is dhr. Bèr Theunissen, tel: 06-48604339 of per mail: wensbusbaarlomaasbree@gmail.com.
Contactpersoon voor de Wensbus in Maasbree is mevr.  Ineke Giesen, tel: 077-4652450 of per mail: wensbusbaarlomaasbree@gmail.com.

sponsoren