Verzekering vrijwilligers

Iedereen is als vrijwilliger automatisch verzekerd bij gemeente Peel en Maas.  No claim wordt binnen 1 jaar nog vergoed ? Eerst wordt bekeken waar je zelf voor verzekerd bent. Naast de vrijwilligersverzekering is nog een opstal-verzekering nodig indien een voorval zich voordoet op een accommodatie met een gebouw. Gemeente staat rechtstreeks in contact met Centraal Beheer, die daarna rechtstreeks met verzekerde correspondeert met kopie aan gemeente.  Bij twijfel wel verzoek/claim indienen. Er zijn aan bedragen maxima gesteld.

Je moet als vrijwilliger zijn aangewezen. Check dit bij de vereniging waarvoor je werkt. Een lid is geen vrijwilliger.

Voor complete info over Vrijwilligersverzekering zie website vng.nl. Hier is ook een schadeformulier te vinden.

Verzoek indienen bij info@peelenmaas.nl. In dit verzoek moeten alle gegevens incl. banknummer worden vermeld.

Nadere toelichting kan worden verkregen bij dhr. Jan van Rijt van gemeente Peel en Maas

sponsoren