Wensbus Baarlo Maasbree

De Wensbus valt onder de Stichting Vrijwillig Dorpsvervoer Baarlo Maasbree. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die voor de inwoners van Baarlo en Maasbree kleinschalig lokaal personenvervoer aanbiedt. Dit om de bereikbaarheid en de leefbaarheid in onze dorpen te behouden.
Wij willen met dit laagdrempelig vervoer aanvullend zijn op het Openbaar Vervoer. Onze ritten hebben altijd een sociaal maatschappelijk doel.
Voorrang wordt gegeven aan inwoners van Baarlo en Maasbree die minder mobiel of minder zelfredzaam zijn. Wij hebben inmiddels vaste ritten voor bezoekers van de verschillende locaties voor dagbesteding. Zij genieten voorrang op losse ad hoc ingeplande ritten.
De bus rijdt op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur. Ritten dienen minimaal één dag van tevoren tussen 08.30 uur en 12.00 uur aangevraagd te worden. Van de reizigers wordt verwacht dat zij redelijk zelfstandig in en uit de bus kunnen stappen.
De kosten bedragen voor ritten binnen de gemeente Peel en Maas € 1,50 per persoon enkele rit. Buiten de gemeente kennen we zogenaamde puntbestemmingen, zoals het Viecuri ziekenhuis in Venlo of de NS stations in Venlo, Blerick en Horst/Sevenum.
De ritten naar vermelde bestemmingen kosten ook € 1,50 per persoon. Bij andere bestemmingen geldt een basistarief van € 2,00 plus € 0,14 per km.
Wilt u gebruik maken van dit dorpsvervoer? Bel 06 - 2437 0203 en u krijgt contact met een van onze coõrdinatoren.
Het Wensbusproject Baarlo Maasbree maakt onderdeel uit van een Provinciaal breed georganiseerd Wensbusproject.
Gedurende de afgelopen jaren, dat het project in Limburg loopt, heeft het aangetoond, dat er meer en meer vraag is onder de inwoners naar het lokale personenvervoer door vrijwilligers.
Wij hopen u een keer te ontmoeten in onze Wensbus!

Bèr Theunissen, Secretaris Stichting Vrijwillig Dorpsvervoer Baarlo Maasbree.
Telefoon: 06 - 4860 4339

 

 

sponsoren