Bestuur

Missie de Engelbewaarder

‘’Multifunctioneel Centrum de Engelbewaarder is de eerste openbare, multifunctionele, en kleinschalige non-profit accommodatie in Baarlo. Het is van, door en voor de Baarlose bevolking waar alle bevolkingsgroepen, leeftijden en interesses elkaar kunnen ontmoeten, verbinden en informeren. Kortom het ontmoetings- en informatiecentrum van Baarlo”

Visie de Engelbewaarder

Het rendabel beheren en exploiteren van het mulitfunctioneel centrum, dat voorziet in de behoefte aan ruimte voor activiteiten van verenigingen, organisaties en instellingen werkzaam op maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied. De wensen van de Baarlose bevolking en omwonenden van de Horizon, ’t Heem en het Hof staan daarin centraal. De hoofdfuncties worden  ingevuld door de bibliotheek, dorpsdagvoorziening voor mensen met een begeleidingsvraag (zoals ouderen en gehandicapten), infoloket wonen-welzijn-zorg en de historische werkgroep de Borcht. Het gebruik is laagdrempelig en diverse vrijwilligers zorgen samen met de hoofdgebruikers voor een permanente bezetting.

Naast een bezoek aan de bibliotheek en een krantje lezen kunnen er diverse activiteiten gehouden worden zoals een kaartje leggen, kienen, biljartcompetitie, vergaderingen, lezingen, workshops etc.  De professionele keuken is geschikt voor het koken ten behoeve van de dorpsdagvoorziening en kan in de toekomst bijvoorbeeld ook als eetpunt voor de buurt een functie krijgen.

Hoe mooi zou het zijn als de oudere bezoekers van de bibliotheek zouden gaan voorlezen voor de jongste bezoekers of dat de jongeren met de ouderen gaan koersballen, zodat er een wisselwerking ontstaat.

Doelstellingen de Engelbewaarder

In 2015 openen we onze deuren en is het onze eerste prioriteit om samen met de werkgroep dorpsdagvoorziening en de werkgroep informatieloket de benodigde vrijwilligers en gebruikers te werven.

Naast de vaste bewoners stelt het bestuur zich in 2015 tot doel vijf andere regelmatige huurders voor de Engelbewaarder te vinden.

Samen met de vrijwilligers van de dorpsdagvoorziening is het doel voor 2015 één van de twee beschikbare ruimtes 2 dagen per week in gebruik te nemen.

Samen met de vrijwilligers van het kernteam wonen, welzijn en zorg is het doel voor 2015 2 dagdelen per week een Informatieloket te openen. Eén dagdeel als informatieloket voor mensen uit het dorp Baarlo die advies zoeken voor vragen waar men zelf geen oplossing heeft of kan vinden. Een tweede dagdeel wordt als historisch informatiepunt ingericht.  

Tot slot streeft de Engelbewaarder er na om de diverse gebruikers meer met elkaar te laten samenwerken onder het motto van ‘ontmoeten, verbinden en informeren’.

Samenstelling bestuur

Het bestuur MFC de Engelbewaarder bestaat uit:
Paul Berden (voorzitter)
Hans Driessen (secretaris)
Jack Demandt (penningmeester)
Marijke Smedts (bestuurslid)
Jaap Verhofstad (bestuurslid)

sponsoren