Bouw 1956

De bouw van de Engelbewaarder volgde op de nieuwe Wet op het kleuteronderwijs die op 1 januari 1956 van kracht werd en waarmee een financiële impuls werd gegeven aan de bouw van nieuwe scholen. Het Baarlose kleuteronderwijs was in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog in handen van de kloosterzusters aan de Maasstraat die zich al 50 jaar hadden ontfermd over het kleuteronderwijs in Baarlo. Moeder-overste pleitte voor een nieuwe kleuterschool omdat het aantal kleuters in de groeiende Baarlose gemeenschap sterk toenam. De viering van het 50-jarig bestaan van het kleuteronderwijs in Baarlo werd daarbij handig aangegrepen om de bouw van de Engelbewaarder te bespoedigen. Samen met de Baarlose architect Wiel Wijnhoven culmineerde haar inspanningen in een mooi ontwerp. De architect liet zich bij het ontwerp leiden door richtlijnen van de schoolinspectie. Er werd echter afgeweken van de traditionele vierkante of rechthoekige vorm. Wiel Wijnhovens ontwerp was gebaseerd op een cirkelvormig grondvlak, een school die  plaats bood aan 150 kleuters. De schoolinspectrice mevrouw Spits vond het een prachtige en voor die tijd unieke ronde kleuterschool. Het was ook aan de burgemeester te danken dat snel werd gestart met de bouw van de school aangezien hij tijdens de laatste jaren van zijn ambtstermijn de Baarlose gemeenschap een echt monument wenste achter te laten. De Generaal-Overste (Bonne Mère) van de kloosterorde (Congregatie van de Zusters van Aanbidding der Gerechtigheid Gods) kwam speciaal uit Frankrijk naar Baarlo om de eerste steen te leggen van de school. Dit gebeurde op 25 oktober 1956. De plechtige inzegening en opening van de school vond plaats op 19 september 1957 door pastoor Spee en burgemeester Janssens. De school kreeg de naam de Engelbewaarder met een knipoog naar de Engel die als een beschermengel de schoolgaande kleuters beschermt. Aan het hoofd van de school stond zuster Martha die in 1956 was benoemd als hoofdleidster. 

sponsoren