De Engelbewaarder officieel geopend

Het multifunctionele non-profit centrum de Engelbewaarder in Baarlo werd op 18 april 2015 officieel geopend door burgemeester Wilma Delissen en mevrouw Wijnhoven, echtgenote van de architect die het voormalige schoolgebouw in 1955 ontwierp.

Voorts overhandigde dhr. Pierre Rutten de originele pentekening van de Engelbewaarder aan de voorzitter van het bestuur van MFC de Engelbewaarder, dhr. Paul Berden

In het MFC zijn de bibliotheek, de dorpsdagvoorziening, dorpsinformatiepunt(DIP) en de Historische Werkgroep De Borcht gevestigd(HIP). Susan Janssen, Wim van de Goor en Paul Stevens, drie bestuurders van de werkgroep Engelbewaarder kregen een zilveren speld opgespeld die het dansende meisje op het dak van de Engelbewaarder voorstelt. De drie bestuursleden werden ook benoemd tot Engelbewaarder. De werkgroep heft zichzelf op en geeft de taken verder aan de stichting Multifunctioneel Centrum de Engelbewaarder.

Baarlonaar Ernst Hölscher heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw het initiatief genomen om de Engelbewaarder te behouden. Hölscher vroeg Hans Janssen, architect en ook lid van de HWG de Borcht om samen bij de woningvereniging Maasbree te pleiten voor behoud. Hölscher en Janssen schreven een rapport met vele argumenten om de voormalige basisschool niet af te breken. Hans Krabbe, directeur van de voormalige woningstichting Maasbree. was positief en die insteek heeft hij meegenomen naar Wonen Helden.

Het MFC De Engelbewaarder werd mogelijk gemaakt door de inwoners van Baarlo, de gemeente Peel en Maas, Wonen Limburg, eigenaar van het pand Broekmans en de vele sponsoren. De provincie Limburg leverde een bijdrage van 217.000 euro vanuit de regeling vanuit de stimulering bouw. Het Oranje Fonds, het VSB-fonds, de Rabobank enz. enz. zegden niet onbelangrijke bijdragen toe om de meest kwetsbare inwoners van Baarlo, zorgbehoeftige ouderen en inwoners, een plek in de samenleving te geven.

De sponsoractie van de stichting voor de financiering het MFC De Engelbewaarder staat nog steeds open. Mensen kunnen Engelbewaarder worden door 25 euro te doneren. Donateurs krijgen een certificaat en een beeldje van een engel die wordt aangeboden in samenwerking met Hoeve Hofackers.

sponsoren