Activiteiten agenda

Activiteiten in de Engelbewaarder.

Meedenken en meepraten over het wonen in Baarlo.
Dinsdag:  25 juni 2019.
Aanvang: 19.30 uur
Inloop: vanaf 19.15 uur

PERSBERICHT.   Info ook op: www.dorpsoverlegbaarlo.nl

Wilt u meedenken en meepraten over het wonen in Baarlo? Wat zijn uw wensen?
In maart 2018 is in samenspraak met het dorp het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021 tot stand
gebracht. Een belangrijk item daarbij vormt het “Wonen en de Leefomgeving”. Als speerpunt is
genoemd om een goed en gevarieerd woningaanbod te blijven nastreven, dat mede is afgestemd op de
behoeften van specifieke doelgroepen. Het gaat hierbij om huisvesting voor starters,
levensloopbestendige woningen en huisvesting voor arbeidsmigranten en nieuwkomers. Een werkgroep
heeft de behoefte aan woningen (levensloopbestendig, duurzaam, gevarieerde prijs) inzichtelijk
proberen te maken en heeft daarbij aandacht gegeven aan de bewustwording rond het thema
“duurzaamheid”. Zaken die de revue zullen passeren, zijn o.a. vergrijzing en een verder gaande
ontgroening, doorstroming, inbreiding, herbestemming, zorg, maar zeker ook groen. De werkgroep wil
de resultaten nu graag aan het dorp terugkoppelen, maar wil ook graag met het dorp in gesprek over
concrete mogelijkheden. Zijn er genoeg mogelijkheden voor u zelf en voor uw kinderen, ouders of
vrienden om een geschikte woning te vinden? Kortom, hoe zorgen we samen dat iedereen goed kan
(blijven) wonen in Baarlo nu en in de toekomst?
Naast dat er korte presentaties worden gehouden door de gemeente en door Wonen Limburg wil de
werkgroep horen op welke locaties Baarlo graag ziet dat er woningen gerealiseerd gaan worden en
daarbij gaat het er vooral om, om “out-of-the-box” te denken.
Deze avond vindt plaats op dinsdag 25 juni om 19:30 uur in De Engelbewaarder; inloop vanaf 19:15 uur.
De avond duurt ongeveer anderhalf uur en na afloop kunt u natuurlijk nog even gezellig napraten. Alle
inwoners van Baarlo, van jong tot oud, worden bij deze van harte uitgenodigd om present te zijn en we
hopen ook dat nieuwkomers, waaronder arbeidsmigranten erbij zullen zijn. Ook mensen van buiten
Baarlo die plannen hebben om naar Baarlo te verhuizen, zijn welkom.
Zegt het voort, zegt het voort!

10e Wandel 3daagse van Ter Borcht
24, 25 en 26 juni 2019

van 15.00 uur tot 16.30 uur
Info ook op:  www.dorpsoverlegbaarlo.nl

Doet u ook mee?
Voordelen van meedoen:
- Gezond in beweging
- Lekker in de buitenlucht
- Gezellig samen zingen
- Een mooie prestatie neerzetten
waarvoor u uiteraard wordt beloond
- Een hapje en een drankje horen erbij
- Leuke activiteiten er om heen
- Eventueel samen lopen met uw familie of kennis
(familie, kennissen en mantelzorgers mogen ook op andere punten hun hulp toezeggen)

Iedereen kan meedoen!
- We zorgen voor voldoende rustplaatsen
- We wandelen niet verder dan om het zorgcentrum
- Er zijn voldoende mensen om u te helpen
om de ronde af te maken (zo nodig in een rolstoel)
- Bij regen zullen we een alternatieve route maken

Doe mee, want lichaamsbeweging zorgt ook voor een betere hersenfunctie!
Noteer deze data alvast in uw agenda
Nadere informatie volgt!

Beste mensen,
Het organiseren van een activiteit voor de bewoners en omwonenden van zorgcentrum Ter
Borcht kan alleen met voldoende ondersteuning door familie, kennissen, mantelzorgers en
vrijwilligers.
Wij willen graag van de 10e wandel3daagse van zorgcentrum Ter Borcht een succes maken.
Mogen wij op uw hulp rekenen?
De 10e wandel3daagse van zorgcentrum Ter Borcht wordt gehouden op:
24, 25 en 26 juni 2019 en duurt van 15.00 tot 16.30 uur.
Ik werk mee aan de 10e wandel3daagse van zorgcentrum Ter Borcht
Naam : ____________________________________________________
Adres : ____________________________________________________
Tel. : ____________________________________________________
E-mail : ____________________________________________________

Ik ben medewerker / vrijwilliger (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Ik ben familie / mantelzorger van:
Dhr./Mevr.: _______________________________ Kamer/adres:

Peuters en kleuters en ouderen maken de wandel driedaagse extra leuk.
Daarom mogen dit jaar ook peuters en kleuters, (klein)kinderen, van
familie, mantelzorgers en vrijwilligers meedoen.
Voor een goede organisatie is opgave noodzakelijk
Mijn (klein)kind(eren) loopt / lopen ook mee op:
 Maandag 24 juni 2019
 Dinsdag 25 juni 2019
 Woensdag 26 juni 2019

Ik ben beschikbaar voor:
Begeleiden van de bewoners bij deelname aan de activiteit

 Maandag 24 juni 2019
 Dinsdag 25 juni 2019
 Woensdag 26 juni 2019
Het bemensen van de kraampjes rond het parcours
 Maandag 24 juni 2019
 Dinsdag 25 juni 2019
 Woensdag 26 juni 2019
Het opbouwen en afbreken van het parcours
 Maandag 24 juni 2019 (08.30 tot 12.00 uur)
 Dinsdag 25 juni 2019 (13.00 tot 14.30 uur)
 Woensdag 26 juni 2019 (13.00 tot 14.30 uur)
 Woensdag 26 juni 2019 (16.30 tot 18.00 uur)

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De organisatie

Lever dit formulier zo spoedig mogelijk in.
Uiterlijk op zondag 16 juni,
via het postvak van de Wandel3daagse.
in de hal van het zorgcentrum)

Uw opgave is definitief
U ontvangt geen nader bericht meer.

Iedere woensdag Taalcafé van 14.00 uur - 16.00 uur
Iedere dinsdag Dorpsinformatiepunt van 10.30 uur - 11.30 uur
Iedere zaterdag Historische Werkgroep de Borcht van 10.00 uur - 13.00 uur
Iedere 4e zaterdag van de maand Repair café van 10.00 uur - 12.00 uur

Voor informatie over Baarlo: zie www.dorpsoverlegbaarlo.nl 
Voor recreatie en toerisme: zie www.baarlo.nl / www.baarloleeft.nl 
Vanaf 1 maart 2016 kunt u terecht in de bibliotheek op woensdagmiddag open van 14.00 tot 17.00 uur. (Zelfservice) Lees Meer

 

 

sponsoren