Actueel

 

PERSBERICHT  info ook op: www.dorpsoverlegbaarlo.nl

Wilt u meedenken en meepraten over het wonen in Baarlo? Wat zijn uw wensen?
In maart 2018 is in samenspraak met het dorp het Dorpsontwikkelingsplan Baarlo 2018-2021 tot stand
gebracht. Een belangrijk item daarbij vormt het “Wonen en de Leefomgeving”. Als speerpunt is
genoemd om een goed en gevarieerd woningaanbod te blijven nastreven, dat mede is afgestemd op de
behoeften van specifieke doelgroepen. Het gaat hierbij om huisvesting voor starters,
levensloopbestendige woningen en huisvesting voor arbeidsmigranten en nieuwkomers. Een werkgroep
heeft de behoefte aan woningen (levensloopbestendig, duurzaam, gevarieerde prijs) inzichtelijk
proberen te maken en heeft daarbij aandacht gegeven aan de bewustwording rond het thema
“duurzaamheid”. Zaken die de revue zullen passeren, zijn o.a. vergrijzing en een verder gaande
ontgroening, doorstroming, inbreiding, herbestemming, zorg, maar zeker ook groen. De werkgroep wil
de resultaten nu graag aan het dorp terugkoppelen, maar wil ook graag met het dorp in gesprek over
concrete mogelijkheden. Zijn er genoeg mogelijkheden voor u zelf en voor uw kinderen, ouders of
vrienden om een geschikte woning te vinden? Kortom, hoe zorgen we samen dat iedereen goed kan
(blijven) wonen in Baarlo nu en in de toekomst?
Naast dat er korte presentaties worden gehouden door de gemeente en door Wonen Limburg wil de
werkgroep horen op welke locaties Baarlo graag ziet dat er woningen gerealiseerd gaan worden en
daarbij gaat het er vooral om, om “out-of-the-box” te denken.
Deze avond vindt plaats op dinsdag 25 juni om 19:30 uur in De Engelbewaarder; inloop vanaf 19:15 uur.
De avond duurt ongeveer anderhalf uur en na afloop kunt u natuurlijk nog even gezellig napraten. Alle
inwoners van Baarlo, van jong tot oud, worden bij deze van harte uitgenodigd om present te zijn en we
hopen ook dat nieuwkomers, waaronder arbeidsmigranten erbij zullen zijn. Ook mensen van buiten
Baarlo die plannen hebben om naar Baarlo te verhuizen, zijn welkom.
Zegt het voort, zegt het voort!

Activiteiten 1e kwartaal 2019
Activiteiten 4e kwartaal 2018
Activiteiten 3e kwartaal 2018
Activiteiten 2e kwartaal 2018
Activiteiten 1e kwartaal 2018
Activiteiten 4e kwartaal 2017
Activiteiten 3e kwartaal 2017
Activiteiten 2e kwartaal 2017
Activiteiten 1e kwartaal 2017
Jaaroverzicht 2016 
Wensbus Baarlo Maasbree

Bijzonder jubileum bibliotheek.
Op 14 november 2018 gaan we vieren dat de bibliotheek in de gemeente Peel en Maas honderdvijftig jaar bestaat.
Het College van Burgemeester en Wethouders van de toenmalige gemeente Maasbree, benoemde op 14 november 1868, de heer Jan Joseph Snijders tot beheerder van de gemeentelijke leesbibliotheek in Baarlo. Wellicht dat de bibliotheek toen al bestond, maar dat is niet zeker. Wel is duidelijk dat de bibliotheek in Baarlo, na die van Maastricht, de oudste openbare bibliotheek van Limburg is. Ook is het heel bijzonder dat de bibliotheek een gemeentelijke dienst was en niet, zoals de latere bibliotheken, een zaak van de parochies was.
De jubileumbijeenkomst zal worden gehouden in het Huis van de Gemeente in Panningen op 14 november 2018. Daarnaast zullen er ook in De Engelbewaarder in Baarlo diverse activiteiten in het kader van dit jubileum worden georganiseerd.
Via de Nieuwsbrief en website houden wij U op de hoogte van de verschillende activiteiten.

 

 

 

 

 

 

 

sponsoren