Home

 

Herstart dorpsontmoeting de Engelbewaarder.
Na de bibliotheek, gaat op dinsdag 2 juni 2020 ook Dorpsontmoeting de Engelbewaarder haar deuren  openen.
We mogen elkaar weer ontmoeten, zien, spreken, samen koffie of thee drinken.
We hebben de ruimte zo ingedeeld dat dit kan, met inachtneming van de ons bekende 1½ meter afstand.
We hanteren  in het gebouw de richtlijnen van het RIVM en de hygiĆ«neregels worden zorgvuldigheid toegepast.

Er wordt nog niet gekookt, er zijn nog geen activiteiten en er is geen open inloop. Maar… we gaan open.
We zijn in de morgen en de middag geopend voor onze vaste gasten .
Er mogen 30 personen in het gebouw dus voorlopig alleen op afspraak.
Hebt u vragen? Mail
baarlo@dorpsontmoeting.nl  of bel  077-7201720, 06-51460194,  06-10688221

Het Dorpsinformatiepunt herstart haar spreekuur in de Engelbewaarder op dinsdag 2 juni 2020.
Zij zijn weer elke dinsdagmorgen aanwezig van 10.30 – 11.30 uur.
 

5 jaar MFC de Engelbewaarder
Het is 5 jaar geleden dat MFC de Engelbewaarder in gebruik werd genomen en officieel werd gepend.
Op 2 april ontvingen we de eerste gasten en vrijwilligers in de dorpsontmoeting.
Op 18 april was de drukbezochte opening door Burgemeester Delissen en Mevrouw Wijnhoven
Door de coronacrisis zijn alle feestelijkheden stopgezet.

Vrijwilliger gezocht!

Bij het Dorpsinformatiepunt Baarlo is een hulpvraag binnengekomen.
Het betreft een mevrouw die in Baarlo woont; ze heeft langdurige beperkingen.
Mevrouw zoekt een vrijwilliger die haar tuin(tje) kan bijhouden 1 x per 2 a 3 weken.
Ze heeft een klein sociaal netwerk; ze komt weinig buiten de deur en leeft van een uitkering.
Voor verdere info:  dorpsinformatiepunt@mfcdeengelbewaarder.nl

Kijk op de rubriek Activiteiten Agenda voor de bijzondere activiteiten. Deze rubriek wordt regelmatig geactualiseerd.

Het adres van het MFC de Engelbewaarder is sinds 1.1.2016: Tiendvrij 18, 5991 DN  Baarlo.  Wij zijn niet verhuisd, enkel het adres is veranderd.
Ook het postadres is niet gewijzigd.

 

sponsoren